Komory wodomierzowe

Komory wodomierzowe

Informacje

W oparciu o zbiornik ZB 03 oferujemy komory wodomierzowe KW 110 , wyposażone w koryta odciekowe, stopnie włazowe, i włazy zaopatrzone są w przejścia szczelne wykonywane na etapie prefabrykacji.
Wydajemy deklaracje zgodności.

Dostępne modele

DANE TECHNICZNE:

Objętość: 12,5m³
Ciężar całkowity: 8140 kg
Ciężar największego elementu: 6100 kg

MATERIAŁY:

Beton C35/45
Siatka zrobiojeniowa ø 6mm, 15 x 15 cm
Izolacja Dysperbit

 

komora_wodomierzowa_kw110